Φύλλα εργασίας Γεγονότων και Απόψεων

Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ γεγονότος και γνώμης είναι μια πολύ σημαντική έννοια για να μάθουν οι μαθητές σας. Αυτή η συλλογή φύλλων εργασίας γεγονότων και απόψεων θα σας βοηθήσει να διδάξετε στους μαθητές τη διαφορά μεταξύ πραγματικών δηλώσεων και δηλώσεων γνώμης στην τάξη ή σε ένα σχολικό περιβάλλον στο σπίτι.

Γεγονός

Ένα γεγονός είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί, να μετρηθεί, να παρατηρηθεί ή να τεκμηριωθεί με στοιχεία. Δεν μπορείς να αλλάξεις ένα γεγονός.

Παραδείγματα: • Τα μήλα είναι φρούτο.
 • Η σοκολάτα είναι μια καραμέλα.
 • Η Αμερική είναι μια χώρα.
 • Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα.

Γνώμη

Μια γνώμη βασίζεται σε μια πεποίθηση ή άποψη και δεν μπορεί να αποδειχθεί. Μια γνώμη μπορεί να αλλάξει και μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Παραδείγματα:

 • Τα μήλα είναι το καλύτερο φρούτο.
 • Η σοκολάτα είναι νόστιμη.
 • Η Αμερική είναι η αγαπημένη μου χώρα.
 • Το ποδόσφαιρο είναι διασκεδαστικό.

Περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο φύλλου εργασίας (μορφή PDF)

 • Οδηγός Σπουδών & Αρχείο Γεγονότων
 • Γεγονότα και Απόψεις Σχεδιάστε τη διαφορά
 • Γεγονός ή Γνώμη; Παιχνίδι
 • Facts Acrostic Poem
 • Απόψεις Ακρόστιχο Ποίημα
 • Δραστηριότητα Animal Facts
 • Ποια είναι η γνώμη σου?

Σύνδεση/αναφορά αυτής της σελίδας

Εάν αναφέρετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο αυτής της σελίδας στον δικό σας ιστότοπο, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα για να αναφέρετε αυτήν τη σελίδα ως αρχική πηγή.

Φύλλα εργασίας Γεγονότων και Απόψεων: https://kidskonnect.com - KidsKonnect, 29 Ιουλίου 2016

Ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί ως Φύλλα εργασίας Γεγονότων και Απόψεων: https://kidskonnect.com - KidsKonnect, 29 Ιουλίου 2016

Χρήση με οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών

Αυτά τα φύλλα εργασίας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με οποιοδήποτε διεθνές πρόγραμμα σπουδών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα φύλλα εργασίας ως έχουν ή να τα επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τις Παρουσιάσεις Google για να τα κάνετε πιο συγκεκριμένα στα δικά σας επίπεδα ικανοτήτων μαθητή και στα πρότυπα του προγράμματος σπουδών.