Κατηγορία: Ιστορία, Μέρη

Γεγονότα και φύλλα εργασίας του Αδριανού στον τοίχο

Το Τείχος του Αδριανού ήταν τα βορειοανατολικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ονομάζεται επίσης Ρωμαϊκό Τείχος ή Vallum Hadriani στα λατινικά. Δείτε το αρχείο γεγονότων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τοίχο του Αδριανού ή εναλλακτικά κατεβάστε το ολοκληρωμένο πακέτο φύλλων εργασίας για να το χρησιμοποιήσετε στην τάξη ή στο περιβάλλον του σπιτιού.