Κατηγορία: Νηπιαγωγείο 4-5

Καταμέτρηση αντικειμένων Γεγονότα & Φύλλα εργασίας

Η μέτρηση είναι μια δραστηριότητα που καθορίζει την ποσότητα ή τον συνολικό αριθμό των αντικειμένων που υπάρχουν. Κάντε κλικ για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες ή κατεβάστε τα φύλλα εργασίας.